Efektívna nutričná starostlivosť

Akreditované digitalizované sympózium pre zdravotné sestry

Vyplňte, prosím, registračné údaje

Súhlas so spracovaním údajov. Vyberte jednu z možností. Dávate týmto súhlas, aby údaje, ktoré tu poskytujete, boli archivované a použité iba pre vnútorné potreby spoločnosti Forinel Trading SE a Fresenius Kabi s.r.o. tak, aby Vám tieto spoločnosťi mohli prípadne zasielať ďalšie užitočné informácie.